Forside

Jægerspris Samråds Historie

I 1998 afholdt 3 foreninger i Jægerspris demens foredrag, samme dag og tid men tre forskellige steder, samlet til alle tre foredrag kom der 14 personer?

Efterfølgende aftalte Ældreforeningerne, at afholde et møde for at undgå en lignende situation i fremtiden, derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe der skulle komme med forslag om en koordinering foreningerne imellem.

Samtidig skulle man undersøge, om der var mulighed for at få et fast tilholdssted, da de enkelte foreninger løbende blev henvist til mange forskellige lokaler i den daværende kommune.

Arbejdsgruppen anbefalede man startede et Samråd som paraply for alle foreningerne der så kunne mødes og aftale datoer i egne programmer så man ikke fik den samme situation igen.

Arbejdsgruppen lagde op til at alle foreningerne skulle danne et permanent  Samråd og man enedes om at vælge arbejdsgruppen som bestyrelse.

Forsamlingen blev enige om at Samrådet også skulle arbejde for et Ældrehus i daværende Jægerspris kommune.

Efter flere møder i kommunen om lokaler, som endte negativt, dukkede der en mulighed op, fordi Hermon på Vinkelvej, som  kommunen ejede, blev ledigt og efter forhandlinger mellem byrådet og Samrådet om at overtage Hermon som Ældrehus, besluttede byrådet at imødekomme dette, kraftigt støttet af flere byrådsmedlemmer på tværs af partiskel.

Fra april år 2000, kunne vi så disponere over huset Hermon til brug for alle ældreforeninger.

Vi overtog tomt hus og blev enige om at vi fremover ville kalde huset for Mødestedet. Vi søgte og fik tilskud fra kommunen og Mathiesens fond til indkøb af diverse møbler og hvidevarer, så vi kunne komme i gang og løbende over årene har vi fået forbedret inventar og elektronik.

Lokalefordelingen klarede Samrådet og de enkelte foreninger og der er kommet flere foreninger til og stort set er Mødestedet optaget hver dag af de 14 foreninger der havde aktiviteter.

I 2017 foreslår Frederikssund kommune flytning af Mødestedet fra Vinkelvej til ledige lokaler på Parkvej 2. Vi mødtes med repræsentanter fra kommunen og blev forevist plantegninger over de nye lokaler, vi mente det gik an som afløsning for Vinkelvej, det blev desværre senere reduceret med en trappe og 2 lokaler på grund besparelser der var afledt af det fejlslagne Vinge projekt.

10 august 2018 blev de nye lokaler indviet her var 80 personer og hilse på og gratulere os med de dejlige lyse lokaler.

Der blev i forbindelse med ibrugtagningen, yderligere tilsluttet foreninger så vi for nuværende har 18 foreninger som brugere, som hver især, administrere sig selv..