Aktiviteter

Aktiviteter i Jægerspris

 Sæson 2018 -2019

Kaffestue på Mødestedet , søndage kl. 13.30 til kl.16.00

Over en kop kaffe eller te sludre vi om oplevelser i hverdagen, alle er velkomne.

Kontaktperson Dorthe Allenbak, tlf. 47 50 10 13, mobil 42 31 99 99.

Stavgang hele året

Onsdage kl. 9.30 start Mødestedet Parkvej 2

Kontaktperson Lis Erland (Sus), tlf. 42 17 09 42.

Bridgeklubben

Spiller hver mandag eftermiddag, max 24 personer

Kontaktperson Irene Kristinse, tlf. 28 69 68 24

Klub Lejrvej,
tirsdag kl. 12.00 til kl. 18.00Her mødes vi til hygge, foredrag, udflugter, fællesspisning m.m.Kontaktperson Ruth Pamhede, tlf. 22 54 87 51.
Ældregymnastik på Mødestedet.

Tirsdage og torsdage kl. 10.00 – 11.00.

Tilmelding nødvendig, til kontaktperson Susanne K. Ovesen på, tlf. 47 17 35 81.

Pensionistforeningen

I Kignæshallen hver tirsdag 12.00-16.00, afholdes løbende arrangementer.

Som foredrag, underholdning, bankospil, modeopvisning, fællesspisning m.v.

Kontaktperson Kjeld Jensen, tlf. 47 53 20 87.

Onsdagsklubben

Onsdage 13.00-16.00, vi spiller Whist og andre kortspil, i hyggelig samvær.

Kontaktperson Ellen Jensen, tlf. 47 50 15 34.

Ældre Sagens bowling

I Frederikssund Bowlingscenter, onsdage 12.00-14.00

Kontaktperson Sonja Otte, tlf. 20 82 70 43.

Klub Husets venner

Onsdage fra 8.00—12.00, Hygge og socialt samvær.

Kontaktperson Ove Skipper tlf. 24 59 25 60

Samrådet i Mødestedet

Træffes onsdage på kontoret, fra kl. 09.30 til 11.30

Kontakt person Asger Mansted, tlf. 47 56 10 15

Torsdags bowling

I Frederikssund Bowlingscenter, torsdage 12.00-14.00

Kontaktperson Bent Andersen tlf. 47 52 23 16.

Torsdagsklubben

På Mødestedet kl.13.00-16.00 afholder foredrag om kulturelle og aktuelle emner,

med film, lysbilleder og studiebesøg.

Kontaktperson Lene Freno tlf. 24 61 67 85

Aktiviteter i Mødestedet Jægerspris

Sæson 2018-2019

IT  og PC café

Fredage kl. 9.00-12.00 på Mødestedet, her kan du få hjælp til pc.

Kontaktperson Gudmund Petersen tlf. 28 57 85 52

Seniorbio i Kino Skibby

Mandage og tirsdage kl. 13.30, her bliver kørt filmkavalkade i vintersæsonen

Oplysning om filmene, Kontaktperson Esther Teilmann, tlf. 21 46 33 60.

Telefonstjerne

Ønsker du som ældre, at modtage et tryghedsopkald om morgenen på din telefon.

Så kontakt Inge Baily tlf. 50 72 78 29.

Besøgsven

Ønsker du at få besøg af en ven, du kan tale med om alt, så kan du henvende dig til

besøgstjenesten.

Kontaktperson Michael Søgaard Larsen tlf. 23 26 15 05.

Egepensionisterne

Arrangerer varieret tilbud på foredrag, udflugter og rejser for medlemmerne.

Sammenkomster med beboerne på de Tre Ege.

Kontaktperson Sys Andersen tlf. 47 52 23 16.

Frivillige på de Tre Ege

Vær med til at fremme det sociale samvær blandt de ældre beboere, gennem sang, højtlæsning, bankospil, gåture, m.v. vil du deltage som frivillig så

Kontakt De Tre Ege på tlf. 47 35 17 98

Bisiddertjeneste

Har du behov for hjælp, nå du skal tale med, f.eks. Offentlige myndigheder, så kan du få en bisidder til støtte og for at høre på din sag.

Kontaktperson Poul Herskind tlf. 47 53 15 21.

Ældre Sagen

Har en bred vifte af tilbud, blandt andet møder og ture, rejser, Bowling, PC café, Stavgang og frivilliggrupper på De Tre Ege.

Kontaktperson Michael Søgård Larsen tlf. 23261505

 

 

 

 

 

Ældre Sagen har kontortid, d.1.onsdag i hver måned kl. 9.30-11.30 på Mødestedet

Kreativ Fritid

Har bl. a. Orkis og knipling har du lyst til at prøve, så foregår det på udvalgte week-end.

Kontaktperson Ruth Rasmussen tlf. 20 86 33 44

Personer fra Samrådet og Pensionistforeningen, træffes på Mødestedet

som regel om onsdagen fra 9.30-11.30 eller pr. tlf. 47 56 10 15.


Vaccination af ældre mod influenza
Arrangeres hver efterår på Mødestedet, i samarbejde mellem ældreforeningerne.Tidspunktet vil blive annonceret.