Historie

Samrådet for Mødestedet i Jægerspris.

Er en sammenslutning af forskellige foreninger, der er brugere af lokalerne på Mødestedet og som er beskrevet under samrådets historie.

 

Samrådets bestyrelse er som følger.

Formand Asger Mansted. Tlf. 47 53 13 56

Kasserer Jørgen Christensen. Tlf. 51 21 23 62

Sekretær Rigmor Nielsen. Tlf. 20 42 62 76

  1. medlem Dorthe Allenbak. Tlf. 42 31 99 99
  2. medlem Irene Kristiansen. Tlf. 28 69 68 24

 

I Samraadet regi har man i årene løbende og forsat stået for

flere forskellige tiltag bl.a.

Arrangerer Samrådet Mathiesen udflugt i maj, ca. 350 deltagere.

Temamøde i september med ældrerelateret foredrag, ca. 125 deltagere.

Influenza vaccination i oktober ca. 325 personer.

Årligt Samrådsmøde med alle foreninger der er tilknyttet Mødestedet.

Støtter de forskellige tilknyttede foreninger med tilskud.

Sørger for Samrådet Administration og Mødestedets lokaler.

Samrådet får et fast årligt tilskud fra Frederikssund kommune.

Samrådet står for alle relevante  kontakter med Frederikssund kommune.