Husorden

Husorden for Mødestedets brugere.

1. Den låneansvarlige i den enkelte klub eller forening har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt og skal meddele Husbestyrelsen konstateret fejl eller mangel.

2. Efter brugen af lokalerne og/eller kontorfaciliteterne, skal møbler sættes tilbage, borde aftørres, der skal ryddes op og der skal fejes, alt brugt service vaskes op og affald fjernes.

3. Før brugen af køkkenets eller kontorets maskiner skal brugervejledningen gennemgås.

4. Der må ikke på de angivne flugtveje, opstilles møbler eller lignende i forbindelse med arrangementer.

5. De nedsatte arbejdsgrupper skal have adgang til huset for udbedringer.

Man vil stræbe efter at udføre reparationerne på ledige tidspunkter.

6. Den låneansvarlige skal afhente og tilbagelevere nøgler til lokalerne og sikre sig, at der er låst når Mødestedet forlades. Bemærk at lyset tænder og slukker automatisk i alle lokaler.

De låneansvarlige som har jævnlig adgang til Huset kan mod kvittering, få udleveret en nøgle til personlig brug.

7. Telefonen er spærret og kan kun bruges til lokale og regionale opkald.

8. P.C. kan efter aftale bruges til opkald på Internettet og der kan afsendes og modtages E. mail, efter aftale udleveres password og e- mail adresse.

9. Der er P. forbud for brugerne af lokalerne, på selve pladsen ved hovedindgangen, man henvises til den store P.plads, man må kører ind for kortvarig af og pålæsning af dårligt gående.

10. Husdyr må ikke medtages i lokalerne af hensyn til alergiker.

11. Elkørestole har ikke adgang til lokalerne, der henvises til brug af husets Kørestol eller rollator.

Som er placeret i gardaroben ved sideindgang.

Rev.aug. 2018